DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC BẰNG CHỨNG CHỈ IELTS NĂM 2021

06/04/2021

 
𝟏. Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Phương thức xét tuyển tài năng
Xét tuyển thẳng vào các ngành/chương trình Ngôn ngữ Anh và Kinh tế quản lý đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.0 trở lên đối với thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên
– Xét tuyển dựa trên kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm tiếng Anh thay cho môn thi tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo theo tổ hợp A01, D01, D07.
Đại học Bách Khoa Hà Nội
𝟐. Đại Học 𝐁𝐚́𝐜𝐡 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
Năm 2021, đối với môn Tiếng Anh trong các tổ hợp, thí sinh sẽ được quy đổi điểm xét tuyển nếu có chứng chỉ Tiếng Anh tương đương, với IELTS từ 5.0 trở lên
𝟑. Đại học 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 Hà Nội
Thí sinh có điểm trung bình các môn học của từng học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt 7 trở lên (với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, chỉ tính học kỳ 1 lớp 12) và đáp ứng MỘT TRONG CÁC điều kiện sau đây thì được đăng ký xét tuyển vào ngành phù hợp với Môn học đoạt giải hoặc Chứng chỉ quốc tế:
Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố mô
n Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật;
Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế ACT >= 20, SAT >= 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic >= 5.5, TOEFL iBT >= 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK >=3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK>=3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N=<4 (các chứng chỉ phải còn hiệu lực).
𝟒. Đại học 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên còn giá trị đến ngày 30-6-2021. Điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21 trở lên.
𝟓. Đại học 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường, áp dụng 
cho chương trình chất lượng cao và 85 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng. Thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên.
𝟔. Đại học 𝐌𝐨̛̉ 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
Ưu tiên xét tuyển thẳng học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ, đủ điều kiện xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) và đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác quy đổi tương đương). Trong đó, các ngành Ngôn ngữ: IELTS 6.0. Các ngành còn lại là IELTS 5.5
Đại học Mở TP. HCM
7. Đại học Quốc gia Hà Nội
Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL..), kết hợp với điểm 2 môn thi trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn). Tùy từng t
rường thành viên mà có yêu cầu khác nhau về IELTS, ví dụ ĐH Khoa học tự nhiên HN yêu cầu IELTS từ 5.5 trở lên, ĐH Ngoại ngữ yêu cầu IELTS từ 6.0 trở lên….
8. Đại học 𝐒𝐮̛ 𝐩𝐡𝐚̣𝐦 𝐊𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
– Các ngành đại trà hoặc CLC, điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp từ 6,0 trở lên, IELTS từ 5.0 trở lên
– Sư phạm TA và Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp từ 6,0 trở lên, IELTS từ 6.0 trở lên
9. Đại học Tôn Đức Thắng
Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU, Thí sinh có chứng c
hỉ IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 01/10/2021 xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
10. Đại học 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇à Nội
– Xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên
– Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT
Các phương thức trên có quy định riêng, trong đó yêu cầu chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên

11. Đại học Tài chính  – Marketing

Xét tuyển tốt nghiệp THPT năm 2021 có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên (hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương khác được Bộ GD&ĐT công nhận) còn thời hạn hiệu lực tính đến ngày hết hạn nhận hồ sơ ĐKXT của Trường và học lực Khá trở lên năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12.
Đại học Tài chính – Marketing
12. Đại học Y 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
Các thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, Vật lí, Hóa học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định, điểm xét trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định.
– Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ sơ tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học: thí sinh đạt IELTS Academic 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 80 trở lên.
Ngành Điều dưỡng: thí sinh đạt IELTS Academic 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 61 trở lên.
𝟏𝟑. Đại học 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ – 𝐋𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
Năm 2021, xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài. Áp dụng vào các chương trình Chất lượng cao, Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh. Ngoài yêu cầu điểm trung bình học tập THPT từ 7,0 (thang điểm 10), hoặc 2,5 (thang điểm 4); hoặc từ 8 (thang điểm 12); và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ tương đương IELTS 5.0 trở lên.
𝟏𝟒. Đại học 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐝𝐚̂𝐧
Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của Trường, Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp bất kì trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên) và Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL 500 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 trở lên
𝟏𝟓. Đại học Mỏ địa chất
Thí sinh cần đạt IELTS 4.5, TOEFL iBT 53, TOEFL ITP 450 trở lên và có tổng điểm Toán và một môn khác (trừ tiếng Anh) trong tổ hợp thi tốt nghiệp THPT từ 10 trở lên. Phương thức này lấy 2% tổng chỉ tiêu.
𝟏𝟔. Đại học Mở Hà Nội
Năm 2021 chưa công bố nhưng theo năm 2020, thí sinh có thể dùng chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên quy đổi thành điểm thi môn Tiếng Anh
 
𝟏𝟕. Đại học 𝐅𝐏𝐓
Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương
𝟏𝟖. Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
Xét tuyển kết hợp (áp dụng đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao) đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh (tiếng Pháp) tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 2 môn thi THPT năm 2021 thuộc tổ hợp xét tuyển của trường đạt từ 12 điểm trở lên, trong đó có môn Toán và một môn khác không phải Ngoại ngữ.
𝟏𝟗. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐡𝐢́ 𝐯𝐚̀ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
Năm 2021 chưa công bố cụ thể nhưng theo năm 2020, xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực khá, hạnh kiểm tốt cả 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12)
𝟐𝟎. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐁𝐮̛𝐮 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠
Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT với Chứng chỉ quốc tế hoặc Thành tích cá nhân trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi. Yêu cầu thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét tuyển) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITP 513 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 7.5 trở lên và có hạnh kiểm Khá trở lên;
𝟐𝟏. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧
Tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày xét
tuyển) đạt IELTS 4.5 trở lên (hoặc tương đương) và có điểm TBC học tập lớp 12 đạt từ 7,0 trở lên
𝟐𝟐. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
Thí sinh có điểm thi THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Học viện và có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (chứng chỉ có thời hạn hiệu lực): IELTS (academic) đạt từ 6.0 trở lên
𝟐𝟑. 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡
Năm 2021 chưa công bố nhưng theo năm 2020, IELTS đạt tối thiểu từ 5.5 điểm
 
————————————–
Liên hệ ngay để biết thông tin chi tiết
The English Bank Pleiku
🏩 22 Võ Thị Sáu, Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai
☎️ 090 708 70 18
🌐 http://englishbankvietnam.com/
💙https://www.facebook.com/theenglishbankpleiku/
#TheEnglishBankPleiku
#TiengAnhCaNhanHoa
#TiengAnhThucDung
#TiengAnhGiaoTiep
#TiengAnhLuyenThi
#TiengAnhThieuNhi
#TheEnglishBankLifestyle
#TEB

ĐĂNG KÝ NGAY VỚI GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Không nhận Khách Hàng chưa qua trải nghiệm!
0777 042 597